Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания

Политика за възстановяване на суми

Общи разпоредби

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна
операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 дни. След 14-дневния период вече нямате право и няма да можете да възстановите сумата си.

Причини за възстановяване на сума

  • Ако забележите несъответствия в услугата.
  • Други причини за възстановяване на сумата.

Начин на възстановяване на суми

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни.

 

Информация, необходима при подаване на молба за възстановяване на сума

При възникнал проблем е необходимо:

  • Да се свържете с нас на email: candylife.manager@gmail.com
  • Да попълните формуляр за възстановяване на сума, който ще Ви предоставим.
  • Изпратете по имейл попълнения формуляр (Word или PDF) на: candylife.manager@gmail.com
  • Прикрепете извлечението от банката за транзакцията към писмото, както и други важни файлове.

 

Ако имате допълнителни въпроси, потърсете ни на: candylife.manager@gmail.com